EHU
Please log in for view logs or upload
2024-06-24  05:32 UTC
AWARD RULES
EU ARAUAK EU EN ES FR
1. Helburua

Euskal Herriko barne uhartetik (ibaiak, aintzirak, urtegi...) eta itsas uhartetik irrati eramangarri aktibitateak sustatzea, Euskal Herriko Uharteko sariaren helburua da.


2. Arau Orokorrak
Entitate katalogoa (uharteak)

Entitate katalogoa - Euskal Herriko barne eta itsas uharteak - Foronda Irrati Klubagatik egina dago eta aldatu liteke arrazoi justifikatugatik.

2.1.2 Gehitzeko kriterioak hauek izan daitezke:

- Euskadi, Nafarroa edo ta Frantziako kartografiko sistemetan agertzea.

- Euskal Herrian osorik edo partez kokatua egotea, hau da, Euskadin, Nafarroan edo Communauté d'Agglomeration du Pays Basque-n.

2.1.3 Batzuetan entitateek kostarekin edo ibai ertzekin loturak izan ditzakete (iraunkorrak, mareen eraginez edo artifizialak).

2.1.4 Erreferentziak, uharteko katalogoan agertu ahal izateko, entitateak horrela izendatuko dira:

- 3 hizki: Euskal Herriko Uharteak "EHU"

- Gidoi bat: "-"

- Euskal Herria osatzen duten herrialdeen 2 hizkiak, hau da, AR, BE, BI, GI, LA, NA, ZU, Araba, Behenafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa eta Zuberoa.

- 2 zenbaki jarraiak entitate bakoitzeko eta ezberdinak herrialde bakoitzean.

Adibidez, Arabako lehengo entitatea EHU-AR01 izango da, Bizkaiko 2. erreferentzia: EHU-BI02... eta abar.

2.2 Kontaktu baliagarriak

Hurrengo kondizio hauek betetzen dituzten kontaktuak baliagarriak izango dira:

2.2.1 Irratizale lizentzia gaurkotua duten irratizaleen artean egindako kontaktuak eta haien baldintza barne.

2.2.2 Diploman mundu osoko irratizale guztiek parte hartu dezakete, aurreko puntuaren baldintzak betetzekotan.

2.2.3 Diplomarako kontaktuak baliagarriak izango dira 2023ko Urriaren 1go 00:00 UTC ordutik aurrera.

2.2.4 Aktibazioen, log eta kontaktuen datak eta orduak beti UTC formatuan erabiliko dira, naiz eta beste ordu eremuan izatea.

2.2.5 Ez dute balioko /MM bezala egindako aktibazioak, uhartetik hurbil edo irlatik gertu ainguratuta. Ekipoak, antenak, elikagailuak eta operatzailea irla kokatuak izan beharko dira.

2.2.6 Kontaktuak zuzenean, errepikagailuz, satelite bidez... etab. egin ahal daitezke.

2.2.7 Kontaktuak edozein modu eta bandan balioko dira, beti modu, banda, potentzia eta beste beharrezko baldintzak betetzen.

2.2.8 Kontaktuak baliagarriak izango dira operatzaile bat uhartean badago (aktibatzailea) eta beste operatzailea lurrean (ehiztaria). Edo bi uharte ezberdinetan dauden operatzaile artean. (U2U).

2.3 Aktibatzaileentzako Arauak

2.3.1 Aktibazioak erreferentziako uharte bertatik egin behar da, ez dira baliagarriak izango itsasontzitik egindako aktibazioak (/MM), edo entitatearen hurbiltasunean.

2.3.2 Kosta edo ibai ertzetik oinez edo kotxez heltzekotan, aktibazioak baliagarriak izango lirateke.

2.3.3 Aktibatzaileak nahi duen hainbat aldiz aktibatu dezake erreferentzia berdina, baina bakarrik behin jasoko ditu puntuak urtero. Aktibazioa egun bat baino gehiago luzatuko balitz, bat bakarra bezala zenbatuko du.

2.3.4 Aktibatzaileak(ek) log bat beteko du(te) egindako kontaktuekin, bertan honako hau agertuko da: identitatearen erreferentzia, data, ordua (UTC), korrespontsalaren adierazgarria, erabilitako banda eta modua.

Erakunde desberdinen arteko kontaktuen kasuan (U2U), kontaktatutako erakundearen erreferentzia ere jasoko da.

2.3.5 Aktibazio bakoitzaren loga posta elektroniko bidez Foronda Irrati Klub-era bidaliko da, mezuari ezarriz ADIF formatuan baliozkotze giza.

2.3.6 Aktibazioa aktibatzaile batzuk izatekotan, euren izenak eta adierazgarriak agertuko dira eta bakoitzari puntuak ezarriko zaizkie naiz eta adierazgarri bakarra erabili aktibazioan.

2.3.7 Lehen agertutako baldintza guztiekin betetzen dituzten aktibazioak baliagarriak izango dira eta kontaktuak puntuagarriak izango dira korrespontsalentzako (ehiztariak), baina aktibatzaileak puntuak jaso ditzan, gutxienez 10 kontaktu bete beharko dituzte korrespontsal ezberdinekin -aktibatzaile guztien artean bat baino gehiago izatekotan. Ez dira kontuan hartuko banda edo modu ezberdinetan korrespontsal berdinarekin egindako kontaktuak, naiz eta korrespontsala dei-izen ezberdinak erabiltzen ba ditu ere.

2.4 Ehiztarientzako Arauak

2.4.1 Ehiztaria ezin da ehizatutako erreferentziaren barnean kokatua.

2.4.2 Erreferentzia bakoitza bakarrik behin puntuatuko du egun berean, aktibatzaile, banda edo modu ezberdin izanda ere.

2.4.3 Ehiztariek aldia-aldian bidali beharko dute egindako kontaktuen zerrenda (loga), diploma ezberdinentzako baliagarriak izan daitezen.

2.5 Puntuazioa

2.5.1 Aktibatzaileentzako naiz ehiztarientzako, aktibazio guztiak puntu bat (1) balioko dute, kategoria ezberdinentzako arau espezifikoak izan arren.

2.6 Log bidalketa

2.6.1 Aktibatzaileen naiz ehiztarien logak, Foronda Irrati Klub-era bidaliko dira emailez honako helbidera: ehu@ea2rcf.org

OHARRAK
- Mezuaren gaia eskatzailearen (aktibatzaile edo ehiztari) adierazgarria izango da. Log fitxeroa ADIF formatuan erantsita bidaliko da, ez mezuaren barne.
- Aktibatutako edo ehizatutako uhartearen erreferentzia, ADIF fitxeroaren erregistro bakoitzean <COMMENT> atalean idatziko da.
- Kontaktuak, diplomaren web orriko formulariotik ere igoko ahal dira.

2.6.2 Aktibazioa, operatzaile ezberdinetaz osatuta badago adierazgarria berdinarekin, - adierazgarri bereziak erabiltzen badira adibidez - mezuaren gorputzean operatzaile guztien adierazgarriak eta izenak idatziko dira, bakoitzari dagozkion puntuak ezartzeko. Hau ere ADIF erregistroen <OPERATOR> atalean adierazi daiteke.

2.6.3 Egindako kontaktu guztiak, loga bidaliz baieztatuko dira, ziurtatuta izan daitezke ziurtagiria lortzeko.

2.6.4 Ez dago eperik logak bidaltzeko, baina hauek Foronda Irrati Klubaren esku egon behar dira, eskatutako puntuak edo ziurtagiriak baino lehenLortutako helburu bakoitzeko, dagokion ziurtagiria eskatu daiteke zein behin egiaztatuta, emailez PDF batez bidaliko da. Diplomako web orritik deskargatu ahal izango da ere.


3. Ziurtagiriak

Lortutako helburu bakoitzeko, dagokion ziurtagiria eskatu daiteke zein behin egiaztatuta, emailez PDF batez bidaliko da. Diplomako web orritik deskargatu ahal izango da ere.

Eskaeran, eskatutako ziurtagiria adieraziko da, dagozkion kontatuak logaren bitartez.

3.1 Aktibatzaileentzako

3.1.1 Orokorra. Hamar (10) aktibatzaile puntuekin lortuko da. Endosuak 5 puntu gehiagorekin eskatu ahalko dira (10,15,20,25,...).

3.1.2 Herrialdeak 3. Ziurtagiri hau gutxienez uharte bat hiru herrialde ezberdinetan egindako aktibazioak baieztatzen lortu daiteke.

3.1.3 Herrialdeak 4. Ziurtagiri hau gutxienez uharte bat lau herrialde ezberdinetan egindako aktibazioak baieztatzen lortu daiteke.

3.1.4 Herrialdeak 5. Ziurtagiri hau gutxienez uharte bat bost herrialde ezberdinetan egindako aktibazioak baieztatzen lortu daiteke.

3.1.5 U2U (Uhartetik/Uhartera). Uharte arteko kontaktuen ziurtagiria. Gutxienez hiru entitate ezberdin artean egindako kontaktuekin lortu daiteke.

Bost (5) erreferentzia gehiagorekin kategoria bakoitzari dagokion endosua eskatu ahal izango da.

3.2 Ehiztarientzako

3.2.1 Orokorra. Hamar (10) ehiztari puntuekin lortuko da. Endosuak 5 puntu gehiagorekin eskatu ahalko dira (10,15,20,25,...).

3.2.2 Herrialdeak 3. Ziurtagiri hau gutxienez hiru herrialde ezberdinetako ugarte batekin egindako kontatuekin lortu daiteke.

3.2.3 Herrialdeak 4. Ziurtagiri hau gutxienez lau herrialde ezberdinetako ugarte batekin egindako kontatuekin lortu daiteke.

3.2.4 Herrialdeak 5. Ziurtagiri hau gutxienez bost herrialde ezberdinetako ugarte batekin egindako kontatuekin lortu daiteke.

Bost (5) erreferentzia gehiagokin kategoria baitzori dagokion endosua eskatu ahal izango da.


4. Diplomaren kudeaketa
4.1 EHU Diplomaren jabea

Foronda Irrati Kluba diploma kudeatuko du. Sortu daitezken zalantzak argituko ditu, partaideen iradokizunak jasoko ditu, ziurtagiriak endosatu eta eztabaida egotekotan azken hitza izango du.

4.2 Oinarrien aldaketa

Radio Club Forondak, egoki iritziz gero, diplomaren egungo oinarriak aldatu ahal izango ditu.

4.3 Katalogoaren aldaketak

4.3.1 Naiz eta katalogo sakona nahi egin izan ahal da, gertatu liteke entitate katalogoa aldatu beharra.

4.3.2 Uharte katalogoen erreferentziak gehitzeko, aldatzeko edo ezabatzeko, eskaerak Foronda Irrati Klubera bidaliko dira dagozkion azalpenekin.

4.3.3 Erreferentzia bat ezabatzekotan, ez zukeen eragingo baliagarria zen bitarteko puntuen murrizketa, aktibatzaile edo ehiztari giza.


EN RULES EU EN ES FR
1. Goal

The goal of the Euskal Herriko Uharteak / Islands of the Basque Country award is to promote portable amateur radio activity from the inland (rivers, lakes, marshes, etc.) and exterior (maritime) islands of the Basque Country.

2. General Rules
2.1 Entities Catalog (islands)

2.1.1 The catalogue of entities -maritime and inland islands of the Basque Country- has been drawn up by the Radio Club Foronda and may be subject to modification.

2.1.2 The criteria for inclusion are as follows:

- Being included in the official mapping systems of the Basque Country Autonomous Community, Navarre or France.

- Being totally or partially located into the geographical area of Euskal Herria, i.e.: Euskadi / C.A. País Vasco, Nafarroako Foru Komunitatea / Comunidad Foral de Navarra or Euskal Hirigune Elkargoa / Communauté d'Agglomeration du Pays Basque.

2.1.3 In some cases, there may be connections (permanent, tidal and/or artificial) between entities and the coast or shores in the case of inland islands.

2.1.4 References. For the purpose of inclusion in the catalogue of islands, entities shall be referenced as follows:

- 3 characters: "EHU", from Euskal Herriko Uharteak

- 1 hyphen "-"

- 2 characters corresponding to the Basque names of the territories that conform Euskal Herria, i.e. AR, BE, BI, GI, LA, NA, ZU, for Araba, Behenafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa and Zuberoa respectively.

- 2 numbers, assigned consecutively and independently for each of the above-mentioned entities and Territories.

For example, the first entity in Araba will be assigned the reference EHU-AR01, the second in Bizkaia EHU-BI02, and so on.

2.2 Valid contacts

Contacts shall be considered valid if they meet the following conditions:

2.2.1 Contacts shall be made between holders of valid amateur radio licences, and within the conditions of them.

2.2.2 Radio amateurs from all over the world may participate in the award, provided they meet the conditions of the previous point.

2.2.3 Contacts for the Diploma shall be valid as of 1 October 2023 at 00:00 UTC.

2.2.4 For the purpose of establishing the dates and times of activations, contacts and logs, UTC time shall always be used, regardless of the local time zone of the correspondants.

2.2.5 Activations performed as /MM, in the vicinity of an island or anchored in the vicinity of the coast shall not be valid. The equipment(s), antenna(s), power supply system(s) and operator(s) shall be located on the island to be activated.

2.2.6 Contacts may be made directly simplex or by means of repeaters or satellites.

2.2.7 Contacts in any mode and band shall be valid, always within the current legal framework in terms of bands, modes, powers and other requirements and in accordance with the conditions of the licences of each of the correspondents.

2.2.8 Contacts shall be valid between an operator located on an island in the catalogue (activator) and an operator on land (hunter), or between operators located on two different islands in the catalogue. (U2U contacts).

2.3 Rules for activators

2.3.1 The activity must be carried out from the reference island itself. Contacts on board vessels (/MM) or in the vicinity of the entity will not valid.

2.3.2 If access on foot or by vehicle from the coast or riverbanks is possible, activations made in this way shall also be valid.

2.3.3 An activator may activate the same reference as many times as he/she wishes, but will only score once per calendar year. If the activation lasts more than one calendar day, it will count as a single activation.

2.3.4 Activator(s) shall record a log of the contacts made, including: the reference of the entity activated, date, time (UTC), call sign of the correspondent, band and mode used.

In the case of a contact between different entities (U2U), the reference of the entity contacted shall also be stated.

2.3.5 The log of each activation must be sent by e-mail to Radio Club Foronda, as an attachment and in ADIF format for validation purposes. Log sending will be a must for the awarding of the corresponding points..

2.3.6 In the event that the activation is carried out by several operators, their names and callsigns shall be recorded, and points shall be awarded to each of them, regardless of whether a single callsign was used during the activation.

2.3.7 All activations that meet the above conditions will be considered valid, and the contacts will be scored for the correspondents (hunters), but for activation points to be awarded to the activators, they must make a minimum of 10 contacts -among all activators if there are more than one- with different correspondents. Contacts made with the same correspondent on different bands, different modes or if the correspondent uses different callsigns will not be taken into account.

2.4 Rules for hunters

2.4.1 The hunter may not be located within the geographical limits of the activated reference.

2.4.2 Each reference shall score only once per calendar day, regardless of the activator, band or mode of the successive contacts..

2.4.3 Hunters must send the log of the contacts made, in order to be considered valid for the different award certificates.

2.5 Scoring

2.5.1 All activations will be worth one (1) point for both activators and hunters, with each category having its own specific rules.

2.6 Logs sending

2.6.1 The logs of activators and hunters must be sent to the Radio Club Foronda, by e-mail, to the following address: ehu@ea2rcf.org.
NOTES
- The subject of the message shall be the call sign of the applicant (activator or hunter) and the log file -in ADIF format only- shall be sent as an attachment, not as the body of the message.
- The reference of the island chased or activated must be included into the <COMMENT> adif field of each record.
- The QSOs can also be uploaded using the form of the web page of the Award.

2.6.2 In the case of an activation being carried out by several operators under the same callsign, e.g. where special callsigns are used, the name and callsign of each operator shall be stated in the body of the message, for the purpose of assigning the points corresponding to each of them. It can be defined into the <OPERATOR> field of the ADIF file

2.6.3 All contacts made must be accredited by sending these logs, which may be checked for validation purposes in order to obtain certificates.

2.6.4 There is no deadline for sending the logs, but they must be in the possession of the Radio Club Foronda prior to the awarding of the points or request for the corresponding certificates.


3. Certificates

For each of the objectives achieved, the corresponding certificate can be requested, which will be sent by email in PDF format once it has been checked. It can also be downloaded from the Diploma website.

The application shall state which certificate is applied for and the log of the relevant contacts justifying the application.

3.1 For activators

3.1.1 General. It will be achieved by obtaining ten (10) activator points. Endorsements can be requested for every 5 more points (10,15,20,25,...).

3.1.2 Herrialdeak 3. This certificate may be requested by justifying the activation of at least one island in 3 different territories.

3.1.3 Herrialdeak 4. This certificate may be requested by justifying the activation of at least 1 island in 4 different territories.

3.1.4 Herrialdeak 5. This certificate may be requested by justifying the activation of at least 1 island in 5 different territories.

3.1.5 U2U (Uhartetik/Uhartera). Certificate of island-to-island contacts. It can be requested by justifying the realisation of at least three (3) contacts between different entities. entre entidades distintas.

For every five (5) more references, the corresponding endorsement may be requested for each of the categories.

3.2 For chasers

3.2.1 General. It will be reached by obtaining ten (10) hunter points, being able to request endorsements for every 5 more points (10,15,20,25,...).

3.2.2 Herrialdeak 3. This certificate may be requested by justifying contacts with at least one island in three (3) different territories.

3.2.3 Herrialdeak 4. This certificate may be requested by justifying contacts with at least one island in four (4) different territories.

3.2.4 Herrialdeak 5. This certificate may be requested upon proof of contacts with at least one island in five (5) different territories.

For every five (5) more references, the corresponding endorsement may be requested for each of the categories.


4. Award management
4.1 EHU Award holder

The award will be managed by the Radio Club Foronda, which will decide on any doubts that may arise, collect the participants' suggestions, endorse the certificates and decide in the last instance in the event of a dispute.

4.2 Modification of the rules.

The Radio Club Foronda may modify, if it deems it appropriate, the current rules of the award.

4.3 Modification of the catalogue

4.3.1 Although an attempt has been made to make it as exhaustive as possible, it may be necessary to modify the catalogue of entities.

4.3.2 To request additions, modifications or deletions from the catalogue of islands, these will be sent to the Radio Club Foronda, by e-mail, together with the arguments supporting the requests made.

4.3.3 If a reference is cancelled, this does not result in the loss of points earned while the reference was valid, either as an activator or as a hunter.


ES REGLAS EU EN ES FR
1. Objetivo

El objetivo del Diploma Euskal Herriko Uharteak / Islas del País Vasco es fomentar la actividad de la radioafición en portable desde las islas interiores (rios, lagos, pantanos, etc) y exteriores (marítimas) de Euskal Herria.


2. Reglas Generales
2.1 Catálogo de entidades (islas)

2.1.1 El catálogo de entidades -islas marítimas e interiores de Euskal Herria- ha sido elaborado por el Radio Club Foronda y podrá ser objeto de modificación por causas justificadas.

2.1.2 Los criterios para la incorporación al mismo son:

- Figurar en los sistemas cartográficos oficiales de Euskadi, Navarra o Francia.

- Estar ubicada total o parcialmente en el ámbito geográfico de Euskal Herria, es decir: Euskadi / C.A. Pais Vasco, Nafarroako Foru Komunitatea / Comunidad Foral de Navarra o Euskal Hirigune Elkargoa / Communauté d'Agglomeration du Pays Basque.

2.1.3 En algunos casos podrán existir conexiones (permanentes, mareales y/o artificiales) de las entidades con la costa o riberas en el caso de las islas interiores.

2.1.4 Referencias. A efectos de su inclusión en el catálogo de islas, las entidades serán referenciadas como sigue:

- 3 letras: "EHU", de Euskal Herriko Uharteak

- 1 guión "-"

- 2 letras correspondientes a la denominación en euskera de los Territorios que componen Euskal Herria, es decir: AR, BE, BI, GI, LA, NA, ZU, para Araba, Behenafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa y Zuberoa respectivamente.

- 2 números, asignados de forma consecutiva e independiente para cada entidad y cada uno de los Territorios mencionados.

Por ejemplo, a la primera entidad de Araba, se le asignará la referencia EHU-AR01, a la segunda referencia de Bizkaia EHU-BI02, y así sucesivamente.

2.2 Contactos válidos

Se considerarán contactos válidos los que reunan las siguientes condiciones:

2.2.1 Los contactos deberán ser realizados entre titulares de licencias de radioaficionado en vigor, y conforme a las condiciones de la mismas.

2.2.2 Podrán participar en el Diploma los radioaficionados de todo el mundo, siempre y cuando cumplan las condiciones del punto anterior.

2.2.3 Los contactos para el Diploma serán válidos a partir del 1 de octubre de 2023 a las 00:00 horas UTC.

2.2.4 A los efectos de establecer las fechas y horas de las activaciones, contactos y logs, se utilizará siempre el horario UTC, independientemente del huso horario local en vigor.

2.2.5 No serán válidas las activaciones realizadas como /MM, en las proximidades de una isla o anclados en las cercanías de la costa. El/los equipos, antena/s, sistemas de alimentación y operador/es, deberán estar situados en la propia isla a activar.

2.2.6 Los contactos podrán hacerse en directo o usando repetidores, satélites, etc.

2.2.7 Serán validos los contactos en cualquier modo y banda, siempre dentro del marco legal vigente en cuanto a bandas, modos, potencias y demás requisitos y conforme a las condiciones de las licencias cada uno de los corresponsales.

2.2.8 Los contactos serán validos entre un operador situado en una isla del catálogo (activador) y otro en tierra (cazador), o bien entre operadores localizados en dos islas distintas del catálogo (contactos U2U).

2.3 Reglas para los activadores

2.3.1 La actividad deberá ser llevada a cabo desde la propia isla de referencia, no siendo válidos los contactos a bordo de embarcaciones (/MM) o en las proximidades de la entidad.

2.3.2 Si fuera posible acceder a pie o en vehículo desde la costa o riberas, serán válidas las activaciones así realizadas.

2.3.3 Un activador puede activar una misma referencia cuantas veces desee, pero solo puntuará una vez por año natural. En el caso de que la activación se prolongue mas de un día natural contará como una sola.

2.3.4 El o los activadores registrarán un log de los contactos realizados, en el que harán constar: la referencia de la entidad activada, fecha, hora (UTC), indicativo del corresponsal, banda y modo utilizados.

En el caso de que se trate de un contacto entre distintas entidades (U2U), se hará constar también la referencia de la entidad contactada.

2.3.5 El log de cada activación deberá ser remitido por correo electrónico al Radio Club Foronda, como anexo y en formato ADIF a efectos de su validación. El envío del log será imprescindible para la adjudicación de los puntos correspondientes.

2.3.6 En el caso de que la activación sea llevada a cabo por varios operadores, se harán constar sus nombres e indicativos, y se adjudicarán los puntos correspondientes a cada uno de ellos, independientemente de que se haya utilizado un solo indicativo durante la activación.

2.3.7 Todas las activaciones que cumplan con las condiciones anteriores se considerarán válidas, y los contactos serán puntuables para los corresponsales (cazadores), pero para que se otorguen los puntos de activación a los activadores, estos deberán realizar un mínimo de 10 contactos -entre todos los activadores si fueran mas de uno- con distintos corresponsales. No se tendrán en cuenta los contactos realizados con el mismo corresponsal en distintas bandas, modos o si el corresponsal usa diferentes indicativos.

2.4 Reglas para los cazadores

2.4.1 El cazador no podrá estar situado dentro de los límites geográficos de la referencia trabajada (cazada).

2.4.2 Cada referencia puntuará solamente una vez por día natural, independientemente del activador, banda o modo de los sucesivos contactos.

2.4.3 Los cazadores deberán enviar periodicamente el log de los contactos realizados, a fin de que sean considerados válidos para los distintos certificados del Diploma.

2.5 Puntuación

2.5.1 Todas las activaciones valdrán un (1) punto, tanto para los activadores como para los cazadores, aplicándose para cada una de las categorías sus normas específicas.

2.6 Envío de logs

2.6.1 Los logs de activadores y cazadores deberán enviarse al Radio Club Foronda, por correo electrónico, a la dirección ehu@ea2rcf.org.
NOTAS
- El asunto del mensaje será el indicativo del solicitante (activador o cazador). El fichero de log, exclusivamente en formato ADIF, se enviará como anexo, no como cuerpo del mensaje.
- La referencia de la isla trabajada o activada se incluirá en el campo <COMMENT> de cada registro del fichero ADIF.
- Los contactos podrán subirse tambien desde el formulario correspondiente de la página web del diploma.

2.6.2 En el caso de que se trate de una activación llevada a cabo por varios operadores bajo un mismo indicativo -caso por ejemplo de que se usen indicativos especiales- se hará constar en el cuerpo del mensaje el nombre e indicativo de cada uno de los operadores, a efectos de asignar los puntos que correspondan a cada uno de ellos. También podrán incluirse en el campo <OPERATOR> de los registros ADIF

2.6.3 Todos los contactos realizados deberán ser acreditados mediante el envío de estos logs, que podrán ser cotejados a efectos de su validación para la obtención de certificados.

2.6.4 No hay plazo máximo para el envío de los logs, pero estos deberán estar en poder del Radio Club Foronda previamente a la adjudicación de los puntos o solicitud de los certificados que correspondieran.


3. Certificados

Por cada uno de los objetivos alcanzados, podrá solicitarse el certificado correspondiente, que se enviará una vez comprobado, en formato PDF por correo electrónico. También podrá descargarse desde la página web del Diploma.

En la solicitud deberá hacerse constar cuál es el certificado que se solicita y el log de los contactos correspondientes que justifiquen la solicitud.

3.1 Para los activadores

3.1.1 General. Se alcanzará consiguiendo diez (10) puntos de activador, pudiéndose solicitar endosos por cada 5 puntos mas (10,15,20,25,...).

3.1.2 Herrialdeak 3. Este certificado se podrá solicitar justificando la activación de al menos una isla en 3 territorios distintos.

3.1.3 Herrialdeak 4. Este certificado se podrá solicitar justificando la activación de al menos una 1 isla en 4 territorios distintos.

3.1.4 Herrialdeak 5. Este certificado se podrá solicitar justificando la activación de al menos 1 isla en 5 territorios distintos.

3.1.5 U2U (Uhartetik/Uhartera). Certificado de contactos entre islas. Se podrá solicitar justificando la realización de al menos tres (3) contactos entre entidades distintas.

Por cada cinco (5) referencias mas, se podrá solicitar el endoso correspondiente a cada una de las categorías.

3.2 Para los cazadores

3.2.1 General. Se alcanzará consiguiendo diez (10) puntos de cazador, pudiéndose solicitar endosos por cada 5 puntos mas (10,15,20,25,...).

3.2.2 Herrialdeak 3. Este certificado se podrá solicitar justificando el contacto con al menos una isla en tres (3) territorios distintos.

3.2.3 Herrialdeak 4. Este certificado se podrá solicitar justificando el contacto con al menos una isla en cuatro (4) territorios distintos.

3.2.4 Herrialdeak 5. Este certificado se podrá solicitar justificando el contacto con al menos una isla en cinco (5) territorios distintos.

Por cada cinco (5) referencias mas, se podrá solicitar el endoso correspondiente a cada una de las categorías.


4. Gestión del Diploma
4.1 Titular del Diploma EHU

El Diploma será gestionado por el Radio Club Foronda, que decidirá sobre las dudas que pudieran surgir, recogerá las sugerencias de los participantes, endosará los certificados y decidirá en último término en caso de disputa.

4.2 Modificación de las bases.

El Radio Club Foronda podrá modificar, si así lo estimara oportuno, las actuales Bases del Diploma.

4.3 Modificación del catálogo

4.3.1 Aunque se ha intentado hacerlo lo mas exhaustivo posible, podría darse el caso de que fuera necesario modificar el catálogo de entidades.

4.3.2 Para solicitar altas, modificaciones o bajas del catalogo de islas, estas se remitirán al Radio Club Foronda, por correo electrónico, junto a los argumentos que soporten las solicitudes realizadas.

4.3.3 Si se diera de baja alguna referencia, ello no comportaría la pérdida de los puntos obtenidos mientras dicha referencia era válida, bien como activador, bien como cazador.


FR RÈGLEMENT EU EN ES FR
1. Objectif

L’objectif du diplôme "Euskal Herriko Uharteak / Îles du Pays Basque" est de promouvoir l’activité radioamateur portable depuis les îles intérieures (rivières, lacs, marais, etc.) et extérieures (maritimes) du Pays Basque.


2. Règles générales
2.1 Catalogue des entités (îles)

2.1.1 Le catalogue des entités -îles maritimes et intérieures du Pays Basque - a été établi par le Radio Club Foronda et peut faire l’objet de modifications.

2.1.2 Les critères d’inclusion sont les suivants:

- Être inclus dans les cartographies officielles de la Communauté Autonome du Pays Basque, de Navarre ou de la République Française.

- Être totalement ou partiellement situé dans l’aire géographique d’Euskal Herria, à savoir: Euskadi / C.A. País Vasco, Nafarroako Foru Komunitatea / Comunidad Foral de Navarra ou Euskal Hirigune Elkargoa / Communauté d’Agglomération du Pays Basque.

2.1.3 Dans certains cas, il peut y avoir des connexions (permanentes, marémotrices et/ou artificielles) entre les entités et la côte ou les rivages dans le cas des îles intérieures.

2.1.4 Références. Aux fins de leur inclusion dans le catalogue des îles, les entités sont référencées comme suit:

- 3 lettres: "EHU", de "Euskal Herriko Uharteak"

- 1 trait d’union "-"

- 2 caractères correspondant aux noms basques des territoires qui se conforment à Euskal Herria, c’est-à-dire AR, BE, BI, GI, LA, NA, ZU, pour Araba, Behenafarroa, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, Nafarroa et Zuberoa respectivement.

- 2 numéros, attribués consécutivement et indépendamment pour chacune des entités et territoires susmentionnés.

Par exemple, la première entité dans Araba se verra attribuer la référence EHU-AR01, la seconde dans Bizkaia EHU-BI02, et ainsi de suite.

2.2 Contacts valides

Les contacts sont considérés comme valables s’ils satisfassent les conditions suivantes:

2.2.1 Des contacts doivent être établis entre les titulaires de licences de radioamateur valides, et dans les conditions de celles-ci.

2.2.2 Les radioamateurs du monde entier peuvent participer au prix, à condition qu’ils satisfassent les conditions du point précédent.

2.2.3 Les contacts pour le diplôme seront valables à partir du 1er octobre 2023 à 00:00 UTC.

2.2.4 Afin d’établir les dates et heures des activations, des contacts et des journaux, l’heure UTC doit toujours être utilisée, quel que soit le fuseau horaire local des correspondants.

2.2.5 Les activations effectuées en tant que /MM, à proximité d’une île ou ancrées à proximité de la côte, ne sont pas valides. Le ou les équipements, antennes, systèmes d’alimentation électrique et opérateur(s) doivent être situés sur l’ile à mettre en service.

2.2.6 Les contacts peuvent être établis directement au à travers de répéteurs ou de satellites.

2.2.7 Les contacts dans n’importe quel mode et bande sont valables, toujours dans le cadre juridique actuel en termes de bandes, modes, pouvoirs et autres exigences et conformément aux conditions des licences de chacun des correspondants.

2.2.8 Les contacts sont valables entre un opérateur situé sur une île du catalogue (activateur) et un opérateur à terre (chasseur), ou entre des opérateurs situés sur deux îles différentes du catalogue. (Contacts U2U).

2.3 Règles pour les activateurs

2.3.1 L’activité doit être réalisée à partir de l’île de référence elle-même. Les contacts à bord des navires (/MM) ou à proximité de l’entité ne seront pas valides.

2.3.2 Si l’accès à pied ou en véhicule depuis la côte ou les berges est possible, les activations effectuées de cette manière sont également valables.

2.3.3 Un activateur peut activer la même référence autant de fois qu’il le souhaite, mais ne marquera qu’une fois par année civile. Si l’activation dure plus d’un jour calendaire, elle comptera comme une seule activation.

2.3.4 L’activateur doit saisir un registre des contacts établis, y compris : la référence de l’entité activée, la date, l’heure (UTC), l’indicatif d’appel du correspondant, la bande et le mode utilisé.

Dans le cas d’un contact entre différentes entités (U2U), la référence de l’entité contactée doit également être indiquée.

2.3.5 Le journal de chaque activation doit être envoyé par courriel à Radio Club Foronda, en pièce jointe et au format ADIF à des fins de validation. L’envoi du journal sera obligatoire pour l’attribution des points correspondants.

2.3.6 Dans le cas où l’activation est effectuée par plusieurs opérateurs, leurs noms et indicatifs d’appel doivent être enregistrés, et des points doivent être attribués à chacun d’eux, qu’un seul indicatif ait été utilisé ou non lors de l’activation.

2.3.7 Toutes les activations qui remplissent les conditions ci-dessus seront considérées comme valides, et les contacts seront notés pour les correspondants (chasseurs), mais pour que des points d’activation soient attribués aux activateurs, ils doivent établir un minimum de 10 contacts -parmi tous les activateurs s’il y en a plusieurs- avec différents correspondants. Les contacts établis avec le même correspondant sur des bandes différentes, des modes différents ou si le correspondant utilise des indicatifs d’appel différents ne seront pas pris en compte.

2.4 Règles pour les chasseurs

2.4.1 Le chasseur ne peut pas être situé dans les limites géographiques de la référence activée.

2.4.2 Chaque référence ne doit marquer qu’une seule fois par jour civil, quels que soient l’activateur, la bande ou le mode des contacts successifs.

2.4.3 Les chasseurs doivent envoyer le journal des contacts établis, afin d’être considérés comme valides pour les différents certificats d’attribution.

2.5 Notation

2.5.1 Toutes les activations vaudront un (1) point pour les activateurs et les chasseurs, chaque catégorie ayant ses propres règles spécifiques.

2.6 Envoi de journaux

2.6.1 Les journaux des activateurs et des chasseurs doivent être envoyés au Radio Club Foronda, par courriel, à l’adresse suivante: ehu@ea2rcf.org.
NOTES
- L’objet du message doit être l’indicatif d’appel du demandeur (activateur ou chasseur) et le fichier journal -au format ADIF uniquement- doit être envoyé en pièce jointe, et non en tant que corps du message.
- La référence de l’île poursuivie ou activée doit être incluse dans le champ ADIF <COMMENT> de chaque enregistrement.
- Les QSO peuvent également être téléchargés en utilisant le formulaire de la page web.

2.6.2 Dans le cas d’une activation effectuée par plusieurs opérateurs sous le même indicatif, par exemple lorsque des indicatifs spéciaux sont utilisés, le nom et l’indicatif d’appel de chaque opérateur doivent être indiqués dans le corps du message, afin d’attribuer les points correspondant à chacun d’eux. Il peut être défini dans le champ <OPERATOR> du fichier ADIF.

2.6.3 Tous les contacts établis doivent être accrédités par l’envoi de ces journaux, qui peuvent être vérifiés à des fins de validation afin d’obtenir des certificats.

Il n’y a pas de date limite pour l’envoi des journaux, mais ils doivent être en possession du Radio Club Foronda avant l’attribution des points ou la demande des certificats correspondants.


3. Certificats

Pour chacun des objectifs atteints, un certificat peut être demandé. Il sera envoyé par courriel en format PDF une fois vérifié. Il peut également être téléchargé à partir du site web du diplôme.

La demande indiquera le certificat souhaité et contiendra le registre des contacts justificatifs.

3.1 Pour les activateurs

3.1.1 Général. Il sera octroyé après avoir obtenu dix (10) points d’activation. Des endossements peuvent être demandés pour chaque tranche de 5 points supplémentaires (10, 15, 20,...).

3.1.2 Herrialdeak 3. Ce certificat peut être demandé à condition d’avoir justifié l’activation d’au moins une île dans 3 régions Basques différents.

3.1.3 Herrialdeak 4. Ce certificat peut être demandé à condition d’avoir justifié l’activation d’au moins 1 île dans 4 régions Basques différents.

3.1.4 Herrialdeak 5. Ce certificat peut être demandé à condition d’avoir justifié l’activation d’au moins 1 île dans 5 régions Basques différents.

3.1.5 U2U (Uhartetik/Uhartera). Certificat de contacts d’île à île. Il peut être demandé à condition d’avoir justifié la réalisation d’au moins trois (3) contacts entre différentes entités.

Pour chaque cinq (5) références supplémentaires, l’endossement correspondante dans le diplôme peut être demandée pour chacune des catégories.

3.2 Pour les chasseurs

Général. Il sera octroyé après avoir obtenu dix (10) points de chasseur, pouvant demander des endossements pour chaque 5 points supplémentaires (10, 15, 20,...).

3.2.2 Herrialdeak 3. Ce certificat peut être demandé à condition d’avoir justifié de contacts avec au moins une île dans trois (3) régions Basques différents.

3.2.3 Herrialdeak 4. Ce certificat peut être demandé à condition d’avoir justifié des contacts avec au moins une île dans quatre (4) régions Basques différents.

3.2.4 Herrialdeak 5. Ce certificat peut être demandé sur preuve de contacts avec au moins une île dans cinq (5) régions Basques différents.

Pour chaque cinq (5) références supplémentaires, l’endossement correspondante dans le diplôme peut être demandée pour chacune des catégories.


4. Gestion des Prix
4.1 Titulaire du Prix EHU

Le prix sera géré par le Radio Club Foronda, qui décidera des doutes éventuels, recueillera les suggestions des participants, approuvera les certificats et décidera en dernier ressort en cas de litige.

4.2 Modification des règles.

Le Radio Club Foronda peut modifier, s’il le juge approprié, le règlement actuel du prix.

4.3 Modification du catalogue

4.3.1 Bien qu’on ait tenté de le rendre aussi exhaustif que possible, il peut être nécessaire de modifier le catalogue des entités.

4.3.2 Pour demander des ajouts, des modifications ou des suppressions du catalogue des îles, ceux-ci seront envoyés au Radio Club Foronda, par courriel, avec les arguments à l’appui des demandes formulées.

4.3.3 Si une référence est annulée, cela n’entraîne pas la perte des points gagnés pendant la validité de la référence, que ce soit en tant qu’activateur ou en tant que chasseur.

EU EN ES FR